top of page

Potrebujete orodje za brizganje plastike?

Updated: Sep 13, 2019
Orodjarstvo danes

V današnjem času orodjarne brez ustrezne podpore CAD/CAM programske opreme in sodobnih CNC strojev ne morejo več konkurirati na trgu. Zato se je nujno, tako pri programski opremi kot tehnološki opremi in znanju, vedno pomikati naprej s časom. Časov, ko so orodje za brizganje plastike uspešno naredili le v nekaj specializiranih orodjarnah, je nepreklicno konec. Z nižanjem vložnih stroškov v nakup programske in tehnološke opreme se je dostopnost strojev in opreme resnično približala pragu, preko katerega lahko večje število usposobljenih ljudi vstopi v svet ustvarjanja nove vrednosti.

Nekoč eksotične, nekaj sto tisoč vrstic dolge CNC kode, programska oprema, ki dejansko minimalizira možnost napak in neverjetno poveča zmogljivosti vsake orodjarne že po nekaj tednih šolanja, odvzemanje materiala v mikrometrih, več stognezdna orodja, meritve elektrod in kosov v mikronih ... so danes vsakdanje stvari.

S prihodom standardizacije posameznih kosov se veliko orodjarskih del, ki so bili včasih nuja zaradi pomankanja tehnologije in znanja, danes opušča. Normalije, ki so dobavljive v nekaj dneh, z vsemi detajli in končnimi merami, se danes (razen v posebnih primerih – problem geometrije ali stroškovni problem) ne izdelujejo posamično.

Kljub vsemu napredku pa menim, da vseeno v ospredju ostaja pionirska ideja orodjarja (ki mora v današnjem času biti tako konstrukter kot tehnolog, ekonomist in pravnik ter še marsikaj drugega) o izvedbi orodja.

Dobra ideja lahko porodi dobro konstrukcijo, idealno tehnologijo izdelave in v končni fazi popoln kos, zgrešena ideja, pa kljub vrhunski tehnologiji ostane le zgrešena ideja (v orodjarskem žargonu – »orodje za pod ponk«).

Izdelava orodja


Proces se začne s povpraševanjem kupca za kos. Temu sledi geometrijska analiza kosa in potrditev geometrije, primerne za brizganje. Za tem pa MoldFlow analiza kosa in določitev skrčka ter konstrukcija orodja.

Ko je konstrukcijska dokumentacija gotova, se naročijo normalije in material, potreben za izdelavo orodja. V orodjarni se prav tako v začetni fazi preveri, zaloga svedrov in rezkarjev, ploščic, zaloga erozijske žice, ionizacijske smole, destilirane vode, količino elektrolitskega bakra v palicah, potrebnih za elektrode. Prav tako se preveri ali bo v kratkem potrebno izvršiti kakšno od rednih vzdrževanj strojev.

Po naročilu materiala se surov material grobo obdela – ponavadi na žagi, klasičnem rezkalnem stroju in vrtalnem stroju. Koordinatno vrtanje in rezkanje oblik izvedemo na obdelovalnem centru. Grobo obdelane kose dostavimo na vakuumsko kaljenje in začnemo z izdelavo elektrod za potopno erozijo. Za njimi se obdelajo prispele plošče (gravure, sedeži za vložke, izvrtine za izmetače …). Medtem se prevzamejo kosi, ki smo jih dali na kaljenje. Najprej se jih s ploskovno brusilko zbrusi na končno mero, nato s potopno in žično erozijo oblikovno obdela. Sledi sestava orodja in prilagoditve mer delov orodja ter preskus orodja na brizgalnem stroju. Brizgane kose se nato izmeri in preveri ustreznost kosa glede na zahtevana tolerančna območja mer kosa.


Izvedba:

Največji prihranek pri času se lahko naredi s pravilnimi odločitvami glede zaporedij procesov pri izdelavi. Pomembno je, da se v začetni fazi (dogovoru s kupcem) čim hitreje dogovorimo o zahtevah in uskladimo model kosa, ker ima vsak kos nek rok, do katerega mora biti narejen. Ravno tako je nujno, da se takoj začne s konstrukcijo in da je le-ta v grobem (vsaj idejno) narejena že pred podpisom pogodbe. Celotna konstrukcija, z vsemi detajli, pa mora biti čim hitreje po podpisu pogodbe narejena. Takoj za tem se popiše in naroči za izdelavo potreben material.

Ko prispe material, ga takoj grobo obdelamo in pripravimo na morebitne toplotne obdelave. V teh fazah se da prihraniti največ časa in s tem ustvarimo nekaj rezerve za izdelavo raznih prijemal ter dodatnih priprav za izdelavo orodja.

Poleg vseh tehničnih težav pri izdelavi orodja, pa se redko zgodi, da se roki za izdelavo orodij ne prekrivajo. Ko pa je orodje končano in kos odgovarja v pogodbi določenim meram, pa nikakor ni redkost, da se nekaj mer spremeni, doda kakšna odprtina … Poleg izdelave orodij so tu še razna popravila že prej izdelanih orodij, usluge na strojih v orodjarni in serijska izdelava na brizgalnih strojih.Nasvet:


Za ponudbo potrebujemo 3D model kosa, skico, 2D risbo, zahteve naročnika, ..... lahko pa vključimo še:


* pogovor ob kavi,

* neformalen pogovor o željah in zmožnosti naročnika,

* individualno konceptiranje orodja

* pristop odprtih kart


256 views0 comments

Comments


bottom of page